یک راهکار برای افزایش مهارت کنترل کردن خشم در کودکان

شما با پسر ساله تان در فروشگاه مواد غذایی هستید او در کنار قفسه کورن فلکس ها ایستاده و از شما میخواهد تا یکی از آنها را برایش خریداری کنید پسرتان گرسنه است. اما شما به او میگویید این نوع کورن فلکس بسیار شیرین بوده و باید نوع کم شیرین آن را انتخاب کند. او با خشم چرخ دستی را فشار میدهد دستانش را تکان داده بی تابی میکند و صورتش سرخ میشود و شما نیز احساس ناراحتی میکنید. یکبار دیگر نیز زمانی که به دیدن مادرتان رفته بودید چنین رفتاری از او سر زده بود. این رفتارها روز به روز بدتر و غیر قابل تحمل میشود.
حالا در فروشگاه جیغ میزند و شما قادر به تصمیم گیری نیستید. به او التماس میکنید تا گریه اش را متوقف کند اما به این حرفها گوش نمیکند علیرغم قولی که به او داده اید بعد از خرید به پارک بروید او را تهدید میکنید که از پارک رفتن خبری ،نیست ،اما داد و فریاد او همچنان ادامه دارد میتوانید نسبت به این مسئله بی اعتنا بوده و امیدوار باشید که این قضیه به زودی خاتمه خواهد یافت اما میدانید که چنین چیزی امکان ندارد.  اما یک راه دیگر هم وجود دارد اینکه کورن فلکس مورد نظر را خریده و به این غائله خاتمه دهید ولی نمی خواهید فرزندتان با این تفکر بزرگ شود که برای بدست آوردن هر چیز کوچک داد و قال کند. آخرین راه حل این است که شما هم عصبانی شده، صدایتان را بالا برده و جعبه را از دست او بگیرید سرجایش بگذارید.

آیا با این روش میتوانید به کودکتان مهارت کنترل کردن خشم را آموزش دهید؟
متأسفانه به نظر میرسد هیچ یک از این احتمالات تأثیر گذار نمیباشند هیچ راه بی عیب و نقصی برای مقابله با این کج خلقی ها وجود ندارد ولی راهی که از شروع آن جلوگیری کند وجود دارد.
شما میتوانید با یک بازی سرگرم کننده مثل بازی “چیزهای مشابه و چیزهای غیر مشابه (متفاوت) “این نکات را به کودکتان بیاموزید. یک روز بعد از ظهر زمانی که با فرزند خود در حال استراحت هستید و از کنار هم بودن لذت میبرید به او بگوييد به دستان شما نگاه كند در ابتدا با باز کردن دستان خویش یک دایره بزرگ رسم کنید، سپس آنها را بهم بزنید حالا از او سؤال کنید: «من با دستام می تونم همین کار رو انجام بدم یا یک کار متفاوت دیگه هم میتونم انجام بدم؟» زمانی که او جواب داد یک کار متفاوت هم میتونی انجام بدی به او نشان دهید می توانید با پاهایتان نیز دو کار متفاوت انجام دهید سپس از او بخواهید دو حرکت بدنی را از خودش اختراع کند و اگر جای شما بود چه کاری مشابه و یا متفاوتی را انجام میداد. همچنین میتوانید این بازی را در زمین بازی انجام دهید میتوانید به او بگویید: «به آن دو کودک نگاه کن آیا رنگ تیشرت آنها مشابه است یا با هم فرق می کنه؟» زمانی که مشغول تماشای تلویزیون ،هستید یا رانندگی میکنید و یا در حین قدم زدن هستید، با او بازی کنید.

هدف از این کار آموزش دادن کلمات مشابه و متفاوت است. خب ممکن است از خودتان بپرسید کج خلقیها یا بدخلقیها چه رابطه ای به این بازی دارد؟

زمانی که شما در فروشگاه و یا در منزل مادرتان هستید و احساس میکنید فرزندتان شروع به کج خلقی میکند ، به آرامی میتوانید به او بگویید بیا با هم بازی مشابه و متفاوت را  انجام دهیم میتونی با یک روش دیگه به من بگی الان چه احساسی داری؟

کودک گریان و آموزش دیده در واکنش به این پاسخ ساکت شده و با یادآوری آن میخندد و به مادر میگوید «آره میتونم با دستام دایره درست کنم و در اینجا اوقات تلخی را فراموش میکند.
یا این که در زمین بازی کودک چهار ساله دیگری زمانی که میخواهد شروع به اوقات تلخی کند مادر از او میپرسد آیا میتونی با یک روش دیگه بهم یکی چه احساسی داری؟

کودک کلمه “متفاوت” یا “فرق داشتن” را تشخیص میدهد یک لحظه مکث کرده و لبخندی می زند و سپس آرام میشود
یک روز شاهد این ماجرا بودم که کودک پنج ساله ای از مادرش میخواست برایش بستنی بخرد و فریاد میکشید زمانی که مادر چنین سؤالی از او پرسید او با قیافه جدی پاسخ داد: آخه بستنی کمک میکنه تا من زود بزرگ بشم مادر پس از شنیدن این جمله به خنده افتاد.

درست است که مادر قبلاً آموزش دیده بود اما در اینجا دیگر این آموزشها کاربردی نداشت. بعد از مدتی دختر هم مانند مادر شروع به خنده کرد
میتونی به یک روش متفاوت فکر کنی و احساست را به من بگی؟
با این روش کج خلقیها و اوقات تلخیهای فرزندانتان به فرصتی تبدیل میشود تا به او آموزش دهید چگونه با روشهای مختلف احساسات خویش را بیان کند با این روش هر دوی شما بیشتر میتوانید بر رفتارهای خویش کنترل داشته باشید.

فهرست