کج خلقی کودک

چگونه احساس کودکم را بهتر درک کنم؟

کج خلقی و یا بدخلقی در کودکان، رفتاری است که نشان دهنده ی خشم  در آنهاست.  و با آگاهی بیشتر و بهتر و شناسایی موقعیت های بروز این رفتارها، می توان به کودکان حس درک شدن داد.

فرض کنید، شما با پسر سه ساله تان در فروشگاه مواد غذایی هستید، او در کنار قفسه کورن فلکس ها ایستاد، و از شما می خواهد تا یکی از آنها را برایش خریداری کنید. حالا در فروشگاه جیغ می زند و شما قادر به تصمیم گیری نیستید. علیرغم قولی که به او داده اید بعد از خرید به پارک بروید او را تهدید می کنید که از پارک رفتن خبری نیست، اما، داد و فریاد او هم چنان ادامه دارد. اگر محصول مورد نظر را خریداری کنید، این تفکر که برای به دست آوردن هر چیز کوچک داد و قال کند در او شکل می گیرد. اگر به امید خاتمه پیدا کردن رفتارش، بی اعتنایی کنید باز هم بی فایده است. اگر چه عصبانی شدن و صدا بالا بردن هم پاسخگو نیست.

ولی راهی که از شروع آن جلوگیری کند وجود دارد. شما می توانید با یک بازی سرگرم کننده مثل، بازی چیز های مشابه و چیز های غیر مشابه (متفاوت)، این نکات را به کودکان بیاموزید.

زمانیکه با فرزند خود در حال استراحت هستید ، به او بگویید به دستان شما نگاه کند. در ابتدا، با باز کردن دستان خویش یک دایره بزرگ رسم کنید، سپس آنها را به هم بزنید، حالا از او سوال کنید: ((من با دستام می تونم همین کار رو انجام بدم یا یک کار متفاوت دیگه هم می تونم انجام بدم؟))  زمانیکه او جواب داد: یک کار متفاوت هم میتونی انجام بدی. به او نشان دهید، می توانید با پاهایتان نیز دو کار متفاوت انجام دهید.سپس از او بخواهید دو حرکت بدنی را از خودش اختراع کند و اگر جای شما بود چه کاری مشابه و یا متفاوتی را انجام می داد.

هم چنین می توانید این بازی را در زمین بازی انجام دهید، می توانید به او بگویید: ((به آن دو کودک نگاه کن، آیا رنگ تیشرت آنها مشابهه یا با هم فرق می کنه؟))

زمانیکه مشغول تماشای تلویزیون هستید، یا رانندگی می کنید و یا در حین قدم زدن هستید، با او بازی می کنید. هدف از این کار، آموزش دادن کلمات مشابه و متفاوت است.

خب، ممکن است از خودتان بپرسید، کج خلقی ها یا بدخلقی ها چه رابطه ای به این بازی دارد؟ زمانیکه شما در فروشگاه و یا موقیت مشابه هستید و احساس می کنید فرزندتان شروع به کج خلقی می کند، به آرامی می توانید به او بگویید: ((بیا با هم بازی مشابه و متفاوت را انجام دهیم، می تونی با یک روش دیگه به من بگی الان چه احساسی داری؟))

کودک گریان و آموزش دیده در واکنش به این پاسخ ساکت شده و با یادآوری آن می خندد و به مادر می گوید: ((آره، می تونم با دستام دایره درست کنم.)) و در اینجا اوقات تلخی را فراموش می کند.

یا اینکه در زمین بازی کودک چهارساله دیگری زمانیکه می خواهد شروع به اوقات تلخی کند، مادر از او می پرسد: ((آیا می تونی با یک روش دیگه بهم بگی چه احساسی داری؟)) کودک کلمه ((متفاوت)) یا ((فرق داشتن)) را تشخیص می دهد، یک لحظه مکث می کند، لبخندی می زند و سپس آرام می شود.

می تونی به یک روش متفاوت فکر کنی و احساست را به من بگی

با این روش، کج خلقی ها و اوقات تلخی های فرزندانتان به فرصتی تبدیل می شود تا به او آموزش دهید چگونه با روش های مختلف احساسات خویش را بیان کند. با این روش، هر دوی شما بیشتر می توانید بر رفتارهای خویش کنترل داشته باشید.

منبع، کتاب والد متفکر، کودک متفکر، دکتر میرناشر، ترجمه: زهرا حبیبی.

فهرست