کتاب “پدر قهرمان من “

خواه من در تلاش برای برنده شدن در جام قهرمانی فوتبال باشم، خواه به پرورش فرزندانم مشغول باشم، به برنامه ای نیاز دارم. قهرمان چنین نقشه ای را خود ترسیم می کند. برای من هیچ چیز مهم تر از تربیت فرزندانی قوی نیست تا تبدیل به بزرگسالانی دوست داشتنی شوند که عشق را می شناسند و خدا را بندگی می کنند.

اندی اندروزمی گوید: لقب “ابر مرد” خوب است، “ناخدا” عالی است؛ اما شما با نیرویی فراتر از نیروی مردان معمولی طراحی شده اید. با هدفمندی و عقلانیتی که از وجودتان سرازیر می شود، تنها شما می توانید فرزندانتان را از دام هایی برهانید که بر سر راهشان است. شما قهرمانی هستید که آنها آرزویش را دارند و تا آخر او را به یاد می آورند.

اگر پدر هستید باید این کتاب را بخوابید….

کتاب “پدر قهرمان من” نوشته دکتر مگ میکر که با ترجمه درخشان دکتر شهناز نوحی و با مقدمه دکتر مسعود جان بزرگی توانسته است پشتوانه ای استوار برای نسل های بعدی این مرز و بوم و تقویت کننده اعتماد به نفس آنها باشد؛ چرا که زمان آن رسیده که مردان برخیزند، استوار بمانند و تبدیل به قهرمانان تمام عیاری شوند که فرزندانشان به آنها نیاز دارند.

انتهای پیام

فهرست