کتاب مدیریت خشم

کتاب مدیریت خشم با نوشته پروفسور پاتریک ام ریلی، دکتر مایکل شاپشایر و با ترجمه دکتر شهناز نوحی برای استفاده متخصصان در حوزه سلامت روان، روانشناسان و روانپزشکان به چاپ رسیده است. این راهنما درمان گروهی مدیریت خشم شناختی رفتاری 12 هفته ای را توصیف می کند.

این کتاب شامل جدول ها و اشکالی است که اجزای کلیدی درمان را توصیف می کنند و کار در منزلی هم برای افراد شرکت کننده در گروه طراحی شده است.

درمان شناختی رفتاری (CBT) درمان هایی موثر در بازه محدوده برای مشکلات خشم هستند. در درمان ناهنجاری های خشونتی چهار نوع CBT که به طور تئوریک با قوانین تئوری یادگیری اجتماعی دسته بندی شده اند:

مداخلات آرامش، که اجزای احساسی و فیزیولوژیک خشم را هدف قرار می دهند.

مداخلات شناختی، که فرآیندهای شناختی را مثل ارزیابی خصمانه و اسناد، باورهای غیرمنطقی و تفکر فتنه جویانه را هدف قرار می دهند.

مداخلات مهارت های ارتباطی،که کمبود جسارت در ابراز وجود و مهارت حل تعارض را هدف قرار می دهند.

مداخلات ترکیبی، که از دو یا چند تداخل CBT استفاده و دامنه پاسخ ها ی متعدد را مورد هدف قرار می دهد.

برای استفاده از این کتاب می توانید با مجموعه جان آرام  تماس بگیرید.

انتهای پیام

فهرست