کتاب “فرزندپروری در طلاق”

اگر می خواهید بدانید که چگونه حق حضانت را بگیرید و اگر مطمئن هستید که برای تنبیه همسرتان از او طلاق می گیرید تا روابطش را با فرزندتان محدود کنید، این کتاب را نخوانید.

اگر واقعا نگران فرزندتان هستید و می خواهید که از طلاق کمتر آسیب ببیند این کتاب را بخوانید. به وکیل طلاقتان بگویید که این کتاب را خوانده اید و دنبال کردن پیشنهادهای این کتاب روی پرونده طلاقتان تاثیرگذاشته است. همچنین به همسر سابق خود یک نسخه از این کتاب را بدهید و با او توافق کنید که پیشنهادهای این کتاب را دنبال کند. شما، همسرتان و از همه مهم تر فرزندان تان از شما بسیار ممنون خواهند بود.

کتاب “فرزندپروری در طلاق” نوشته ی دکتر لیزا رنه رینولدز است که با ترجمه دکتر شهناز نوحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مژگان نقدی، الهه رضایی، سپیده کریم پور و مرجان چمانی و با همکاری انتشارات رشدفرهنگ به چاپ رسیده است می تواند به والدین و فرزندانشان در برحه سخت جدایی کمک فراوانی نماید.

انتهای پیام

 

فهرست