کتاب “عاقلانه فکر کنید، راحت تر زندگی کنید”

کتاب “عاقلانه فکر کنید، راحت تر زندگی کنید” با نوشته دکتر آلبرت الیس، ترجمه شمس الدین حسینی و الهام آرام نیا مسیری جدید به سوی زندگی عاقلانه را نشان ما می دهد.

این کتاب شما را تشویق می کند که وقتی مشکلی در زندگی تان به وجود می آید؛ احساسات شدیدتان را ابراز کنید اما مطالب کتاب به روشنی بین احساساتی مناسب و مفید مثل نگرانی و ناراحتی، خشم و احساساتی نامناسب و مخرب مثل وحشت، افسردگی خشم و… را فرق می گذارد.

این کتاب نه تنها به شما آموزش می دهد که چطور می توانید سرنوشت خودتان را از لحاظ هیجانی زیر سلطه بگیرید و قدرتمندانه عمل کنید تا خودتان را درباره ی هیچ موضوعی آشفته و درمانده نکنید، بلکه همچنین توضیح می دهد که چه کاری می توانید انجام دهید تا از توان بالقوه تان برای تسلط بر خودتان استفاده کنید.

این کتاب در مسیر افکار علمی، خرد و واقعیت باقی می ماند و سعی در ارتقای این افکار دارد. همچنین به شدت از آنچه بیشتر کتاب های خودیاری امروزی مطرح می کنند و حاوی حجم طیادی از تصوف و مسایل غیر علمی هستند، اجتناب می کند.

این کتاب روش های زیادی برای تغییر شخصیت به شما می دهد، که فقط شواهد داستانی یا مورد پژوهی ها از آن ها حمایت نمی کنند، بلکه اکنون ثابت شده است که نتایج تحقیقات و آزمایش های علمی برگرفته از گروه های ناظر نیز از آن ها حمایت می کند.

در این کتاب می آموزید که چطور:

با سلطه ی باید ها مقابله کنید.

گذشته ی هولناکتان را فراموش کنید.

با اقدام بر ضد افکارتان، آن ها را تغییر دهید.

باورها و رفتارهایتان را متحول کنید.

احساس اضطراب، ناامیدی و خصومت را در خودتان از بین ببرید.

هرگز دوباره احساس درماندگی و آشفتگی نکنید.

انتهای پیام

فهرست