کتاب “صدای منتقد درونی ات را خاموش کن”

کتاب “صدای منتقد درونی ات را خاموش کن” به نوشته رابرت وی.فایرستون، لیزا فایرستون و جویس کتلت است که به ترجمه حامد برآبادی و انتشارات اسبار به چاپ رسیده است.

چند پرسش مهم در این کتاب مطرح می شود: “زندگی شما متعلق به کیست؟” “آیا در مقام انسان، زندگی کاملا آگاهانه ای دارید یا صرفا نسخه ی تجویز شده سایرین را دنبال می کنید؟” “آیا سرنوشت خود را پی می گیرید یا صرفا در حال تکرار زندگی والدین تان هستید؟”

لازم است همه به این پرسش ها توجه کنند. باید از آنچه به خود می گویید آگاه باشید و القائات منفی جاری در زندگی تان را شناسایی کنید. هر چند حقیقتی دردناک است، بهتر است بدانید شما هم مثل همه ی مردم، زیر حملات شدید و سنگین دشمنی درونی هستید. این آگاهی شما را آزاد می سازد و فرایند تغییر را به جلو می اندازد.

این کتاب روی تمامی ابعاد صدای منتقد درونی، از جمله هیجانات وابسته به آن و شیوه های متعدد تاثیرگذاری اش بر روی زندگی روزمره، تمرکز می کند. در فصول مختلف، شیوه های شناسایی و تعامل با این صدا ذکر شده است تا بدین وسیله بتوانید زندگی سرشارتر توام با رسیدن به آرمان ها، ارزش ها و اولویت ها را تجربه کنید و به معنای زندگی خویش دست یابید.

دکتر پت لاو استاد روان شناسی و مشاور ارتباطی درباره این کتاب می گوید: خواندن این کتاب تاثیر عمیقی روی من گذاشت. هر چند نزدیک به بیست سال است که خودم درمانگر، نویسنده، پژوهش گر و مربی هستم؛ لیکن درگیری زیادی با صدای منتقد درونی ام داشتم. این هیولای هزار چهره به اشکال گوناگونی خود را به من می نمایاند: افسردگی، اضطراب، کارکردنافراطی، منازعات زناشویی، تکبر و خودخواهی، رخوت و تنبلی و عادت های رفتاری زیان باری چون تماشای فیلم و سریال یا وب گردی های بی هدف. این کتاب به طور شگفت انگیزی، خیلی سریع پرده از این مکانیزم های دفاعی ام برداشت…….

انتهای پیام

فهرست