کتاب “زندگی خود را دوباره بیافرینید”

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید نوشته جفری یانگ،ژانت کلوسکو و با ترجمه دکتر حسن حمیدپور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده و توسط انتشارات ارجمند به چاپ رسیده است.

شناخت درمانگران متوجه شده اند که برخی از سرنخ های بالینی، حاکی از وجود مشکلاتی است که طرح واره ها در آنها نقش دارند. یکی از این سرنخ ها، گزارش بیمار درباره مشکلاتش است. زمانی از بیماران درباره ی علائم آشکارساز مشکلاتشان سوال می کنیم، اغلب با چنین پاسخ هایی رو به رو می شویم:”همیشه این طور بوده ام”، “همیشه این مشکل را داشته ام”، “از زمانی که یادم می آید این طور بوده ام”. علاوه بر این، بیماران از داشتن مشکل چندان ناراضی و آشفته به نظر نمی رسند. سرنخ بالینی دیگر آن است که به نظر می رسد بیمار از انجام تکلیف خانگی، سرباز می زند. مثل اینکه فرآیند درمان با این بیماران به بن بست می رسد. بیماران هم زمان هم خواهان تغییر هستند و هم اینکه در برابر تغییر، مقاومت می کنند.سومین سرنخ بالینی این است که انگار بیمار از اثرات رفتار خود بر اطرافیان و دیگران چندان آگاه نیست. ممکن است بیماران حتی از رفتارهای خودآسیب رسان آگاه نباشند.

تغییر طرح واره ها، کاری سخت و طاقت فرساست. مولفه های شناختی، رفتاری و هیجانی به تقویت طرح واره ها مشغول هستند.

کتاب “زندگی خود را دوباره بیافرینید” به شناسایی و تغییر یازده الگوی شخصیتی مزمن و خود آسیب رسان می پردازد. این کتاب از روش متنوعی استفاده می کند، اما با این حال قابل درک و ساده است.

دکتر آرون بک بنیانگذار شناخت درمانی در مقدمه ی این کتاب می نویسد:”یانگ و کلوسکو براساس خلاقیت و تدبیر اندیشی توانسته اند ابزارهای اثرگذاری برای تغییر روابط بین فردی و روابط شغلی تدوین کنند. این کتاب نشان می دهد که نویسندگان از بینش بالینی، حساسیت و شفقت خاصی برای راه حل اندیشی مشکلات بین فردی و مشکلات شغلی برخوردارند.”

اگر خواهان تغییر هستید خواندن این کتاب را در برنامه روزانه خود قرار دهید….

انتهای پیام

فهرست