کتاب “راه و رسم خوردن”

کتاب “راه و رسم خوردن” نوشته تیک نات هان و ترجمه شکوفه غفاری است.

این کتاب یکی از مجموعه کتاب هایی است که “اصول آگاهی” و مایندفولنس را آموزش می دهد. این مراقبه های کوتاه همه چیز را در بر می گیرند؛ از غذا خوردن با دیگران و لذت بردن از غذا تا ارتباط با زمین.

تیک نات هان ارتباطی لذت بخش و پایدار با جنبه های گوناگون خوردن ایجاد می کند، از جمله کشاورزی و باغبانی، خرید مواد غذایی، آماده سازی و ارائه ی غذاو نیز شستشو و نظافت بعد از خوردن.

“راه و رسم خوردن” یادآوری خوشایند این موضوع است که فواید خوردن آگاهانه هم فردی است و هم جهانی.

فهرست