کتاب راهنمای افسردگی

کتاب راهنمای افسردگی به نویسندگی ادوارد اس فریدمن و یان ام اندرسون با ترجمه دکتر شهناز نوحی و مهدی لشگری اعضای هیات علمی دانشگاه برای گروه متخصصان روان بهداشت، روانشناسان و مشاوره نوشته شده است.

اختلالات افسردگی گروه ناهمگونی از بیماری ها هستند که با درجات متفاوتی به میزان ناپایداری عاطفی و تغییرات عوامل شناختی، عصبی و روانی- حرکتی مرتبط است. افسردگی در حال حاضر چهارمین بیماری ناتوان کننده پزشکی در جهان است و پیش بینی می شود تا سال های دیگر این بیماری به دومین بیماری بعد از ایسکمیک قلبی تبدیل شود.

اختلالات افسردگی دارای طیف گسترده ای هستند که با ابراز غم، احساس پوچی، یا وجود خلق تحریک پذیر و درجات مختلف تغییرات بدنی و شناختی طبقه بندی می شود.

افسردگی معمولا همراه با علائمی است، این علامت ها به دو دسته روانی و بدنی تقسیم می شوند.

جدی ترین علامت افسردگی در رابطه با مرگ و خودکشی است. خوش خیم ترین نوع تفکر خودکشی با باورهایی از این نوع که زندگی بی فایده است، انسان ها بی عاطفه و بی ارزش هستندو هیچ شانسی برای بهبود آینده نیست همخوانی دارد…….

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا برای تهیه کتاب با مجموعه جان آرام تماس بگیرید.

انتهای پیام

فهرست