کتاب “ذهن آگاهی برای آغازگران”

کتاب “ذهن آگاهی برای آغازگران” راهی برای بهسازی لحظه حال و تمام زندگی به نویسندگی جان کابات زین و ترجمه غزال گلشنی، سید پیمان رحیمی نژاد نوشته شده است.

این کتاب شما را دعوت می کند تا بیاموزید چگونه رابطه تان را با شیوه های فکر کردن، احساس کردن، عشق، کار و بازی، متحول سازید. بدین ترتیب شما در واقعیت کامل تری از خویشتن بیدار می شوید و در آن، درک واقعی تری از خود را تجربه خواهید کرد.

در اینجا معلم، دانشمند و درمانگر بالینی که برای اولین بار فواید ذهن آگاهی را با روند طب غربی نشان داده است، کتابی را عرضه می کند که شما به سه طریق می توانید از آن بهره مند شوید:

به عنوان مجموعه ای از مراقبه ها و تمرینات برای کاویدن بی نقشه و بدون مقاومت، به عنوان مطالعه ای روشنگر و جذاب از آغاز تا پایان، به عنوان بازگشایی درس روزانه کتاب پایه در تمرین ذهن آگاهی

جان کابات زین در ابتدای کتاب نوشته است: هر چیز و همه چیز در لحظه، می تواند معلم ما باشد و امکان حضور کامل در بدن داشتن را به یادمان بیاورد: نوازش ملایم هوا روی پوست مان، بازی نور، نگاه به چهره کسی، یک انقباض زودگذر در بدن، عبور سریع یک فکر در ذهن، هر چیزی و همه چیز، اگر در پیوند با آگاهی باشد.

انتهای پیام

 

فهرست