کتاب ” آرام نشستن مثل قورباغه”

کتاب ” آرام نشستن مثل قورباغه” تمرین های توجه آگاهی برای کودکان و والدین است که با نویسندگی الین اسنل با ترجمه میثم بازانی، سروش قبادی است که بر مراقبه ی توجه آگاهی برای کودکان و والدین کمک می کند.

الین اسنل درمانگر و مربی دارای مجوز در زمینه ی آموزش کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی است که موسسه آموزش توجه آگاهی را در هلند مدیریت می کند.

توجه آگاهی چیست؟

توجه آگاهی چیزی نیست جز آگاهی از لحظه ی حال و تمایل دوستانه و پذیرا نسبت به فهمیدن آنچه در درون شما و پیرامون تان در جریان است.توجه آگاهی به معنای زیستن در لحظه ی حال، که با اندیشیدن در مورد لحظه ی حال فرق دارد.

چرا توجه آگاهی برای خردسالان مهم است؟

توجه آگاهی برای خردسالان به همان اندازه والدین مهم است تا آنان بتوانند در اوقات دشوار به آرامش جسمانی و ذهنی دست پیدا کنند. اما آرامش به تنهایی کافی نیست و آگاهی هم ضروری به نظر می رسد.

خردسالان به طور طبیعی کنجکاو و پرسشگر هستند. آن ها در یادگیری دقیق اند، به زیستن در لحظه تمایل دارند و می توانند بسیار باتوجه باشند.اما آنان نیز مانند بزرگسالان مشغله های زیادی دارند.

کدام دسته از خردسالان از تمرین های توجه آگاهی سود می برند؟

تمرین های توجه آگاهی برای کودکان پنج ساله و بزرگتر مناسب است. کودکان به کمک این تمرین ها می توانند یاد بگیرند افکار خود را کنترل کنندو هیجان های خود را تجربه و درک کنند.این تمرین ها برای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی، نارساخوانی و اختلال های طیف درخودماندگی نیز مناسب است. البته این تمرین ها اختلال های پیش گفته را درمان نمی کنند، بلکه اکثر خردسالان از انجام آن ها لذت می برند.

انتهای پیام

فهرست