کارگاه پرورش خلاقیت

مجموعه روانشناسی جان آرام کارگاه پرورش خلاقیت را با هدف افزایش هوش هیجانی و نبوغ فرزندان شما در تابستان 1402 برگزار می کند.

کار عملی محرک خلاقیت است؛ ایده‌های خلاقانه حین کار و فعالیت منظم و مداوم شکل می‌گیرند.

 

فهرست