کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی ویژه روانشناسان، مشاوران و مربیان کودک مهدها

کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی به صورت تخصصی برای گروه های روانشناسان، مشاوران و مربیان مهدهای کودک در نظر گرفته شده است.

دکتر طاهره افتخاری روانشناس کودک در نظر دارد با تدریس  و آموزش سرفصل های زیر، به گروه های هدفی که زمان خود را در کنار کودکان می گذرانند؛ باعث افزایش کارآمدی آنان شوند.

آموزش همدلی

ارتباط موثر

مدیریت استرس

حل مساله و…

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس بگیرید.

انتهای پیام

فهرست