چطور انتقاد را تحمل کنیم؟

انتقاد یکی از بزرگترین مشکلات هر رابطه ای است و اگر میخواهید بدانید که چطور باید با این مشکل کنار بیایید باید بدانید که تکنیک آرامش بخش مهمترین ابزار است. اگر از این ابزار ماهرانه استفاده کنید میتوانید خیلی راحت و سریع هر انتقادی را کنار بزنید با این حال این کار خیلی مشکل است ، چون وقتی کسی به شما توهین می کند از او میرنجید. علاوه بر این انتقادها معمولا اشتباه غیرمنصفانه یا بی معنی به نظر می آیند. در نتیجه همه ما تمایل داریم از خودمان دفاع کنیم. تالبته حالت تدافعی همه چیز را بدتر میکند.

تلاش برای اثبات اینکه کسی درباره شما اشتباه می کند باعث ایجاد درگیری سختی میشود، به خصوص اگر طرف مقابل ناراحت باشد یا برای یک مدت طولانی  نسبت به شما احساس بدی داشته باشد. بنابراین طرف مقابل نمیتواند بپذیرد در مورد شما اشتباه می کند مگر اینکه شما تصدیق کنید حق با اوست. اینجا در مورد چاپلوسی و زبان بازی صحبت نمیکنیم بلکه باید بدانید وقتی طرف مقابل از شما انتقاد میکند حق با او میباشد . این کار معمولا آسان نیست  چون در بیشتر موارد اصلا متوجه نیستیم با رفتارمان طرف مقابل را  آزار میدهیم..

پس : کمی انتقادپذیر باشیم    /      واقع بین باشیم         /       سنجیده و فکر شده صحبت کنیم تا کمتر دیگران را آزار دهیم.

فهرست