پذیرشی که رنج را به چالش می کشد

چیز هایی که به خودمان می گوییم نباید در زندگی مان داشته باشیم، باعث رنج می شوند.

درد + عدم پذیرش = رنج

رنج مستلزم دو چیز است: درد و عدم پذیرش. عدم  پذیرش چه چیزی؟ عدم پذیرش درد.

عدم پذیرش چیست؟

در مواقع مرگ اطرافیان مثل یک دوست عزیز، گفتن جمله های (( این مرگ هرگز نباید اتفاق می افتاد. این مرگ باید برای برای من اتفاق می افتاد نه برای او. این مرگ تقصیر من بود؛ من باید جلوی آنرا می گرفتم.))

رنج فرد ادامه خواهد داشت مگر اینکه بپذیرد که به این خاطر غمگین است که دوستش مرده است و به خودش این اجازه را بدهد که درد ناشی از این مرگ را احساس کند.

یا در مورد طلاق زوجین افکاری مانند؛

(( این اتفاق نباید می افتاد. او سوگند خورده بود که تا آخر با من بماند تا اینکه مرگ ما را از هم جدا کند. یک پدر خوب نباید خانواده اش را ترک کند. من باید با او مهربانتر می بودم، به او بیشتر عشق می ورزیدم و بیشتر او را درک می کردم. من اجازه نخواهم داد این اتفاق بیافتد. من بدون او نمی توانم زندگی کنم. من هر کاری می کنم تا او برگردد. ))

این جمله های عدم پذیرش هیچ کاری انجام نمی دهند تا شما را با درد واقعی فقدان روبرو کنند. این واقعیت که همسر سابق تان دیگر با شما نیست دردناک است. شما آزاد هستید که گریه کنید، با مشت به بالش بکوبید یا در یک مکان امن فریاد بزنید. احساسات شما واقعی هستند، اجازه بدهید این احساسات را تجربه کنید. با اضافه کردن لایه هایی از مقاومت دردتان را پیچیده نکنید. درد شما واقعی است، اما نمی توانید از آن فرار کنید. هیجان هایتان را همانگونه که هستند بپذیرید، به عنوان بخشی از خودتان؛ آنها دشمن شما نیستند که بخواهید بر آنها غلبه کنید. مقاومت در برابر آنها است که به آنها قدرت می دهد.

ما نمی خواهیم درد را پنهان کنیم، ما می خواهیم آنرا زیر نور بیاوریم؛

اگر متوجه می شوید که از فکر کردن درباره غم و درد اجتناب می کنید، از این اطلاعات استفاده کنید تا به خودتان یاداور شوید که درد هم اکنون وجود دارد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را بپذیرید. وقتی دست از مقاومت کردن در برابر درد برمی دارید، تغییر شکل پیدا کرده و به تدریج کم می شود، مانند زمانی که دست از دویدن برمی دارید دیگر نفس نفس نمی زنید

  • جدا کردن درد از رنج

در جدولی افکاری که باعث آشفتگی شما می شود را فهرست کنید، متوجه افکار درد و افکار رنج باشید. بر اساس آنچه درباره عدم پذیرش که باعث رنج می شود فرا گرفته اید، بررسی کند که آیا این افکار بازتابی از درد هستند یا رنج.

افکارتان را بررسی کنید، و آنهایی را که بهتر شده اند را خط بزنید. به مرور زمان رنج به طور طبیعی انرژی اش را از دست خواهد داد.

  • آگهی ترحیم رابطه

آگهی ترحیم رابطه تان را با نوشتن سن این رابطه زناشویی آغاز کنید. زمان و مکان دقیق پایان یافتن آن را بنویسید. آیا سر میز شام بود که همسر سابق تان گفت که طلاق می خواهد؟ آیا جمعه شب بود در اتاق خواب بود که چمدانش را برداشت و شما را ترک کرد؟ به عنوان مثال (( زندگی زناشویی ما به رحمت خدا رفت )) و سپس اطلاعات شخصی خودتان درباره رابطه را بنویسید: بدترین لحظات، بهترین لحظات و …

  • سنگ قبر رابطه زناشویی

روی سنگ قبر رابطه زناشویی تان یک نقل قول محترمانه بنویسید که نمایانگر رابطه شماست. شما می خواهید دیگران و خودتان رابطه شما را اینگونه به خاطر داشته باشند. اینها حرف هایی هستند که احتمالا می خواهید به دوستان و خانواده تان بعد از بهبودی بگویید. به عنوان مثال:

(( رابطه زناشویی ما دو فرزند حیرت انگیز را به وجود آورد؛ یا ما سال ها با عشق آشنا بودیم؛ یا ما از هم چیزهای زیادی یاد گرفتیم…))

شما تنها نیستید…

شما احتمالا وقتی این حرف ها را می نوشتید احساسات شدیدی را تجربه کرده اید یا شاید می خواستید چیزی را پرت کنید یا متوجه سنگینی در قفسه سینه تان شده باشید. اینها همه نشانه هایی از درد هیجانی شما هستند. این زبان بدن شما برای بیان کردن چیزی است که دردناک بوده است. به آن گوش دهید. از تمایل طبیعی برای کشتن این درد با مصرف الکل یا به روی آوردن به مواد یا سایر اعتیاد های آسیب زا اجتناب کنید. به یاد داشته باشید که با اینکه در حال سوگواری هستید، اما تنها نیستید.

اگر به خاطر دردتان آماده صحبت کردن و دریافت کمک از سوی دیگران هستید، با جان آرام در ارتباط باشید. 

منبع: کتاب تصمیمی به نام طلاق، دکتر الین فاسترو جوزف فاستر.

فهرست