ویدئو: جابه جایی نقش مادر و پدر در خانواده و آسیب های آن از زبان دکتر نوحی

با پیشرفته شدن جوامع و فعال تر شدن زنان در تمامی عرصه ها و حضور موفقیت آمیز آنان در رشته های مختلف باعث شده مادران در خانواده ها دل مشغولی های دیگری جز مسایل خانواده را هم داشته باشند.

اما این دل مشغولی ها باید تا چه اندازه باشد؟

گاهی اوقات این درگیری های بیرون از خانواده به اندازه ای زیاد می شود که مادر یا حتی پدر، نقش خود را در خانواده فراموش می کنند!

می دانید آسیب این اتفاقات در فضای خانواده چقدر است؟

گاهی یکی از والدین حضور خیلی کمی در خانواده دارد و به دلیل حضور دیگری خود را قانع می کند که نبودش آسیبی نمی زند…

فکر می کنید این راه درستی باشد؟

لطفا فایل زیر را دانلود کنید:

IMG_8240

توجه کنید: دکتر نوحی نمی گوید زنان فعالیت اجتماعی نداشته باشند بلکه از زنان و مادران خواسته تا فعالیت های خود را به نحوی مدیریت کنند تا فرزندانشان از نبود مادر و مهر مادری به اختلالات روانی نرسند؛ البته این موضوع در خصوص پدران هم صدق می کند اما ما بهانه روز مادر به نقش زیبای مادری پرداختیم.

انتهای پیام

فهرست