نگرانی درباره نامزد جدید همسر سابق

در بعضی از طلاق ها، یک والد نگرانی های زیادی درباره زمانی که بچه ها با شریک زندگیوالد دیگر می گذرانند دارند. این مورد زمانی مصداق پیدا می کند که یک والد با نامزد جدیدش زندگی می کند و همیشه نامزدش در مانهای فرزندپروری حضور دارد. اغلب شناختن شریک زندگی همسر سابق دشوار است. همان طور که انتظار می رودنشناختن یک نفر، شخص را برای اینکه اجازه دهده فرزندانش نزد آن غریبه وقت بگذرانند، مردد می کند.

یک راه برای کاهش تشویش شما درباره رابطه جدید همسر سابقتان، فراهم کردن این امکان است که بتوان با همسر جدید والد دیگر صحبتکرد. اگر طرفین موافق باشند و متمدنانه رفتار کنند، زمانی را ترتیب می دهند تا درباره نگرانی ها و افکارشان در مورد فرزندشان صحبت کنند. اینکه بشنویم همسر جدید پدر می گوید “هیچ علاقه ای به ایفای نقش مادر بچه ها ندارم و شدیدا فکر می کنم بهتر است عقب نشینی کنم تا پدر فرزندپروری اش را به تنهایی انجام دهد” برای مادری که نگران است بسیار دلگرم کننده می باشد.

هر چند گاهی حسادت یا خشم مانع می شود که با نامزد والد دیگر رو به رو شوید. مخصوصا زمانی که قبل از طلاق، والد با نامزدش رابطه مخفیانه داشته است. اگر این طور باشد، یکی از شما باید نگرانی ها یا سوالات خود را بنویسد و به والد دیگر و نامزدش بدهد تا بخوانند. آن ها هم مسائلی فهرست شده را بخوانند و پاسخ بدهند. با این روش، ارتباطات نوشتاری به یک والد کمک می کند تا آسودگی خاطر بیشتری در مورد نامزد جدید همسر سابق و ارتباطش با بچه ها داشته باشد.

برخی والدینی که با آن ها مشورت می کردم اینکه به بچه ها فرصت”آماده شدن” برای آشنایی با همسر جدید والد بدهند را موفقیت آمیز می دانستند. برای مثال والدین می توانند به توافق برسندکه برای شش ماه اول رابطه زمانی که هر یک از والدین با بچه ها وقت می گذرانند نامزدشان حضور نداشته نباشد. این گفتگو و این قرارداد ایده آل است،اگر چه بعضی والدین به توافق نمی رسند.گاهی اوقات بچه ها نسبت به شریک جدید والدینشان احساس خوبی ندارند.

منبع: کتاب فرزندپروری در دوران طلاق

انتهای پیام

فهرست