مشاوره پیش از ازدواج

کلیات مشاوره پیش از ازدواج :

 • اهمیت ازدواج و تعریف آن را بدانند
 • موانع ازدواج و روند افزایش طلاق را درک کنند
 • با مفاهیم اساسی مشاوره پیش از ازدواج آشنا شوند
 • ضرورت و اهمیت مشاوره ازدواج را درک کنند
 • عناصر و ویژگی های ازدواج مطلوب را تبیین کنند
 • ملاک های ازدواج را جمع بندی کنند
 • ———————————————————-
 • ازدواج مرحله ای بحرانی در زندگی است که هویت یافتگی را آسان میکند . از آنجا که تمایزیافتگی از والدین و توانایی تصمیم گیری و پذیرش مسئولیت لازمه ازدواج مطلوب است، این تصمیم مهم به مثابه تولدی دیگر در زندگی است که به شکل کاملا اختیاری انجام می پذیرد.
 • عنصر انتخاب و آزادی در ازدواج ، هسته اصلی این فرایند را تشکیل میدهد.
 • تعریف ازدواج: ((ازدواج عبارت است از قراردادی شرعی بین دو انسان با جنسیت متفاوت(زن و مرد) پیمانی که متضمن انشای علقه زوجیت خاص است و دست کم در دو زمینه اساسی جنسی و اقتصادی تعهداتی را به یکدیگر می سپارند .
 • موانع ازدواج : با این که ازدواج امری ساده و بی تکلف و بدون تشریفات است اما متاسفانه موانعی را در خود دارد که به اختصار میشود :      1-موانع اقتصادی       2-موانع فرهنگی       3-سخت گیری و انتظار بالا          4-تغییر نگرش جوانان

مشاوره پیش از ازدواج نوعی برنامه روانی – آموزشی مبتنی بر آموزش مهارت است که دارای برنامه کاری استاندارد است. مشاوره پیش از ازدواج هم آگاهی میدهد و هم ممکن است به اصلاح برخی اطلاعات پرخطر برای فرایند ازدواج بپردازد. از این رو این مداخله ها نوعی مداخله پیشگیرانه به شمار می آید.

فهرست