مدیریت زوج های بالغ

زوج بالغ از تجربه و منش و روش والدین بالغ و حتی نابالغ خود، درس میگیرند و زندگی خود را می‌سازند. والدین بالغ با روش و منش عملی خود، فرزندان و عروس و داماد را به مدارا و سازگاری تشویق می‌کنند. آنها در اختلافات و کدورتهای جزئی آنها را با پند و نصیحت آشتی میدهند.در اختلافات شدید بدون جانب داری آنها را به مشاور خانواده یا دست کم افراد باتجربه و امین و مقبول هردو ارجاع می‌دهند. متاسفانه در مشاوره ها به وضوح دیده میشود چگونه بسیاری از والدین مستقیم و غیرمستقیم، خواسته یا ناخواسته،  زمینه اختلاف و طلاق فرزندان را فراهم می‌کنند.

احمقانه ترین و زشت ترین توصیه والدین نابالغ این است:

🤨🤕(عزیزم هروقت خواستی میتونی ساکت رو برداری و بیای اینجا.اینجا خونه خودته و غصه نخوری یه وقت)

و حکیمانه ترین و زیباترین توصیه والدین بالغ این است:

🙂🥰(زندگی زناشویی خودت را به زیبایی بساز و اداره کن.اگر جایی نیاز به مشورت داشتی در خدمتیم .در مشکلات شدید زناشویی از مشاوران خانواده و کتاب و نرم افزار کمک بگیر و اگر هزینه آنها را نداشتی به خودمان بگ)

فهرست