دوره تربیت درمانگر بزرگسال مجموعه جان آرام

مجموعه جان آرام در نظر دارد با حضور درمانگران  حرفه ای خود دوره ای جامع را برای متخصصان در حوزه بهداشت روان بزرگسال برگزار می کند.

این دوره دارای گواهینامه رسمی می باشد.

سرفصل های دوره تربیت درمانگر بزرگسال ویژه دانشجویان دوره روانشناسی و مشاوره به شرح زیر است:

دکتر شهناز نوحی :

آموزش درمان شناختی رفتاری CBT

آموزش طرحواره درمانی

آموزش ذهن آگاهی

آموزش رویکرد تحلیل متقابل TA

آموزش خودشفقت ورزی

آموزش رویکرد معنوی

دکتر اشرف اکبری:

آموزش جامع رویکرد ACT

سمیرا ساغری(کارشناس ارشد روانشناس بالینی):

آموزش مصاحبه بالینی و آسیب شناسی روانی

دکتر بهاره رسولیان و مصطفی رستمی (کارشناس ارشد روانشناس بالینی)

آموزش دوره جامع رویکرد EFT

*برای اطلاعات یشتر با شماره های مرکز جان آرام تماس حاصل نمایید.

انتهای پیام

 

فهرست