خودشیفتگی- چطور با یک من بزرگ کنار بیاییم ؟

کنار آمدن با افرادی که من های شخصیتی بزرگ دارند بی نهایت سخت است .  آنها می توانند دل نازک ، خودمحور و بداخلاق باشند.
آنها به خودشان افتخار میکنند و سایرین را تحقیر میکنند. اصطلاحا این افراد خودشیفته نامیده می شوند.

افراد خودشیفته چندین خصوصیت دارند:

  • عاشق چاپلوسی هستند.
  • خود را بالاتر از دیگران می دانند.
  • خیلی آسیب پذیر هستند و تحمل انتقاد ، بی وفایی و ی احترامی را ندارند.
  • به طرز باورنکردنی متوقع هستند و برای رسیدن به خواسته هایشان دیگران را نابود می کنند.
  • آنها معمولا فریبنده و جذاب هستند و میدانند چطور شما را به دام بیاندازند.

اگر راز تعامل با خودشیفته ها را بدانید راحت میتوانید تحملشان کنید. کلید معما نوازش است . خودشیفته ها نسبت به نوازش بسیار آسیب پذیرند چون آنها مشتاق چاپلوسی هستند و مدام تحت تاثیر گفته های شما قرار میگیرند. تقریبا همیشه با یک درک درست میتوانید با آنها کنار بیایید.همه ما در کنار خصوصیات خوب خصوصیات بدی هم داریم و خودشیفته ها اغلب با استعداد یا موفق هستند و پیداکردن و گفتن خصوصیت مثبت در آنها خیلی راحت تر است.

فهرست