تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی

لازم است که والدین این را بدانند: تربیت جنسی با آموزش جنسی با هم تفاوت دارند.

تربیت جنسی: مقوله ای است که به قبل از بلوغ برمی گردد

آموزش جنسی: مقوله ای که برای بلوغ و بعد از آن می­باشد.

در تربیت جنسی کار ما مربوط به حریم­ها، اطلاعات و مسایل عمومی، هویت­پذیری ، الگویابی، وظایف هر جنس (مادری، پدری) یا همان مرزهای جنسی است که می­تواند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

در آموزش جنسی لازم است بطور مستقیم به بلوغ بپردازیم که می تواند شامل بلوغ زودرس و بلوغ دیررس باشد و آموزش مربوط به زمانی­است که فرد رشد جسمانی ،عقلانی و عاطفی پیدا کرده است.

والدین لازم نیست اندامها را ریز به ریز توضیح دهند و یا بخواهند خیلی در مورد اسم هر عضو صحبت کنند

دانستن اسم ها در حد تربیت جنسی کافی است.

بچه­ها اغلب آموزش جنسی را از دوستانشان و رسانه ها یاد می­گیرند ولی تربیت جنسی ندارند.

چون بچه­ها ظرفیت هضم ماجرا را بطور صحیح ندارند پردازش درست صورت نمی­گیرد وقتی با این اطلاعات روبرو می­شوند دچار مشکلاتی هم در حوزه عاطفی هم جنسی، خانواده، آینده  می­شوند.

 

فهرست