بلوغ و پسران

متخصصان میگویند، همه نگران این هستند که دیگران چه فکری درموردشان میکنند ، اندامشان چطور به نظر میرسد، و دائم خودشان را با دیگران مقایسه میکنند.

اگر فرزند پسر دارید یا در مدرسه ای پسرانه مشغول به کار هستید و متوجه شدید یک پسر نوجوان درگیر مسائل مربوط به بلوغش میباشد موارد زیر را با او مطرح کنید.

  • اول از همه عادی است که از تغییراتی که در بدنت اتفاق افتاده است نگران باشی.
  • عادی است که بدنت آرام تر یا سریع تر از دوستان یا سایر پسرهایی که میشناسی رشد کنند.
  • روند تغییرات احساسی و جسمانی در هر پسری متفاوت است.
  • عادی است که در مورد خودت و روابطت با دیگران احساس عدم ثبات کنی.
  • دوره بلوغ بسیار پیچیده است و همه در این دوره گاهی منزوی – گوشه گیر میشوند.کاملا عادی است که گیج و سردرگم باشی.
  • این عادی است که از بعضی از تغییراتی که در بدنت رخ داده مثل تغییر صدا خجالت بکشی.
  • شاید این تغییرات بدترین اتفاقی است که تا به حال در زندگیت رخ داده ، اما بعد از چند هفته یا چند ماه تمام اینم تغییرات عادی میشوند.
  • عادی است که بخواهی زندگی ات را تغییر دهی. اکنون در سن بلوغ هستی و قرار نیست وضعیت زندگی ات مانند سابق باشد.
  • آنقدر سخت نگیر. مدتی طول میکشد اما دیر یا زود متوجه میشوی که به تمام این تغییرات عادت کرده ای و احساس می کنی همه چیز کاملا عادی است

نوجوانی مرحله گذر رشد فیزیکی و روانی انسان است که میان کودکی و جوانی روی میدهد.

فهرست