ازدواج یا تفریح؟

وقتی با کسی آشنا شدید، چگونه میتوانید بفهمید او خواهان ازدواج است یا فقط به فکر تفریح است؟

  • 1- اگر مردی خیلی سطحی با شما صحبت میکند و هرگز به مسایل زندگیتان اهمیت ندهد، بی شک ماهیگیری حرفه ای است، ولی اگر با سخاوت و مهربانی در خصوص نیازها، زندگی ، آرزوها و آینده شما برای تان صحبت کند و این نکات برایش مهم باشد ، پس بدانید به دنبال همسر آینده اش است.

 

  • 2- اگر به خواسته ها و معیارهای شما بخندد، بدانید که فقط برای سرگرمی با شما ارتباط دوستی برقرار کرده است. ولی اگر چنین به نطر برسد که او تابع قوانین و معیارهای شما است و به آنها اهمیت میدهد، به دنبال زنی مناسب برای زندگی مشترکش است.

 

  • 3- اگر شماره تلفن شما را داشته باشد و بعد از 24 ساعت به شما تلفن کند، ماهیگیری حرفه ای است ولی اگر خیلی زود تلفن کند در واقع نشان میدهد که به شما علاقه مند شده است و می خواهد اطلاعات بیشتری از سوی شما به دست آورد.

 

  • 4- اگر با مردی به رستوران رفتید و اجازه داد پول میز را شما حساب کنید یا اینکه فقط سهم خودش را پرداخت، بدانید مرد زرنگی است که فقط قصد سواستفاده از شما را دارد. ولی اگر صورت حساب را پرداخت، نشان می دهد که مایل است تامین کننده شما باشد و این یعنی اینکه می توان به آن مرد امید بست.

 

  • 5- اگر مردی با شما قرار گذاشت و بدون اطلاع قبلی دیرتر از ساعت مقرر، خودش را رساند، یعنی ماهیگیری را برای تفریح انجام میدهد و اگر وقت شناس و مقرراتی بود، میتواند مرد مناسبی برای زندگی باشد.

 

  • 6- اگر هرگز با دوستان و اعضای خانواده و همکاران او برخورد نداشته باشید ، بدانید که در نظرش فقط یک دوست معمولی و ساده هستید ولی اگر شما را به همه کسانی که برایش مهم هستند معرفی کرد، بدانید که همسر آینده اش هستید.

 

  • 7- اگر به طور مرتب بهانه های مختلفی برای معرفی نکردن شما به دوستان و همکارانش آورد، بدانید که ماهیگیر قهاری است. ولی اگر موافقت کرد شما را به یک مهمانی خانوادگی دعوت کند یا در موقیعیتی خاص شما را به دوستان و افراد خانواده اش معرفی کند بدانید مرد آینده شماست و حتی شاید فرزند شما را هم بپذیرد.

 

  • 8- اگر از شنیدن اینکه شما صاحب فرزند هستید یکه خورد و تا حدی ناراحت شد بدانید مرد صالحی نیست ولی تاگر با روی گشاده از شما و فرزندتان استقبال کرد و برای او هدیه خرید و با او هم صحبت شد ، بدانید که فکرهای خاصی برای آینده در ذهن  دارد.

 

  • 9- اگر مردی نتواند از نظر مالی ، احساسی و معنوی، خودش را با شما هماهنگ کند، بدانید ماهیگیری را برای تفریح دوست دارد. ولی اگر قادر باشد تامین کردن و حمایت کردن را در خصوص اعضای خانواده اش به نحو احسن انجام دهد، یعنی مردی واقعی است و شما می توانید به او تکیه کنید.

 

  • 10- اگر او عقیده دارد که مردان باید آزاد باشند و بگوید برایش مهم نیست که در کنار شما با زن دیگری هم ارتباط دوستی داشته باشد ، خودتان حدس میزنید که باید چه کار کنید. ولی اگر بخواهد روابط شما انحصاری باشد و فقط شما را ببیند، بدایند که او قصد ازدواج با شما را دارد.

 

از کتاب (مانند یک مرد فکر کن – مانند یک زن رفتار کن)

استیو هاروی

فهرست