آیا من کمال خواهم؟

کمال خواهی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار سخت و تلاش شدید و بی رحمانه برای دستیابی به آنها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کند. هم چنینی فرد کمال خواه احساس ارزشمندی خود را تقریبا فقط بر اساس میزان پیگیری و دستیابی به این معیارها تِیین می کند.

 

 

پرسش هایی برای تعیین اینکه آیا شما کمال خواهی زیان بار دارید؟

 

  1. آیا مدام در تلاش برای رسیدن به اهدافتان هستید؟
  2. آیا بیشتر بر شکست هایتان تمرکز می کنید یا موفقیت هایتان؟
  3. آیا دیگران به شما می گویند معیارهایتان خیلی سطح بالاست؟
  4. آیا از اینکه به معیارهایتان دست نیابید خیلی می ترسید؟
  5. اگر به هدفتان برسید، آیا برای دفعه بعد، معیارهای بالاتری تعیین می کنید؟
  6. آیا عزت نفس شما به تلاش و موفقیتتان بستگی دارد؟
  7. آیا مدام کیفیت کارهایی را که برای رسیدن به هدفتان انجام می دهید بررسی می کنید؟
  8. آیا برای دستیابی به معیارهایتان دائما تلاش می کنید، حتی اگر به بهای از دست دادن  چیزهای دیگری باشد یا برای شما مشکلات دیگری ایجاد کند؟
  9. آیا به خاطر ترس از شکست یا نداشتن وقت کافی برای انجام یک کار، از انجام آن اجتناب می کنید؟                                                                                                                                                    احتمالا در طول مطالعه از خود پرسیده اید که ((مگر همه ی افراد برای دستیابی به اهدافشان تلاش نمی کنند؟)) یا ((با تنبلی که نمی توان پیشرفت کرد.))                                                                                                                                                                                                                   تفاوت های اصلی بین کمال خواهی زیان بار و پیشرفت طلبی وجود دارد: 1) در کمال خواهی زیان بار، دیدگاهی گه افراد از خودشان دارند، بسیار وابسته به این است که به نظر خودشان تا چه حد به معیارهای دشوارشان دست یافته اند. 2) در کمال خواهی زیان بار، افراد پیگیری معیار هایشان را بدون توجه به پیامدهای منفی آنها ادامه می دهند.                                                                                                                                                                                                                                        پیامد های منفی رایج کمال خواهی:                                                                                       اضطراب (برای رسیدن به معیارهای سختگیرانه خود)، خلق افسرده، کاهش تمرکز، علائم جسمانی مانند دل دردهای عصبی،خود سرزنش گری، اهمال کاری در کارها و رها کردن آنها، افکار تکراری و مزاحم، چک کردن های مکرر و اجتناب از تکالیف و …                                                                                                                                                                                                                                            اگر شما به کمال خواهی و مشکلات خاصی مانند آنچه که پیش تر توضیح داده شد، مبتلا هستید، شناختن ارتباط میان آنها اهمیت بسزایی دارد. در مورد بسیاری از افراد، ممکن است بدون پرداختن به کمال خواهی، به درمان اختلال اضطراب، افسردگی و مشکلات خورد و خوراک اقدام کنیم، و عکس این حالت نیز امکان پذیر است. اما برای بعضی ها به نظر می رسد کمال خواهی در مشکلات دیگر سهیم باشد. اگر فردی هستید که کمال خواهی به سایر مشکلاتتان مربوط می شود، مقابله با آن اثرات سودمندی بر اضطراب، افسردگی و یا مشکلات خورد و خوراک شما خواهد داشت. هم چنبن، می توان به مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی و مشکلات خورد و خوراک مانند برگ های علف هرز و به کمال خواهی مانند ریشه آن نگاه کنید. اگر ریشه را قطع کرده و آن را از زمین بکنید، احتمالا برگ ها شروع به خشک شدن می کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               منبع: کتاب غلبه بر کمال خواهی. رز شافران، سارا اگان و تریسی وید. ترجمه: سارا کمالی، فروغ ادریسی.
فهرست