کتاب “درمان اختلالات دیکته نویسی”

کتاب “درمان اختلالات دیکته نویسی”نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی و علی رضا تبریزی توسط انتشارات فرا روان به چاپ رسیده است.

آمار دانش آموزانی که دارای اختلال یادگیری به معنی خاص، هستند بین 4 تا 12 درصد گزارش شده است .زیان های مالی  ناشی از افت تحصیلی در سال های گذشته به حدی بود که معاون وزیر آموزش و پرورش وقت، اعلام کرد که در سال تحصیلی 76 تعدا 1400000 دانش آموز کشور مردود شده و بیش از 700 میلیارد ریال خسارت به دولت وارد شده است.

اگر با مشکل دیکته نویسی یک دانش آموز رو به رو شوید، چه خواهید کرد؟

نصیحت و سرزنش به نتیجه ی مثبتی نخواهد انجامید. اما اگر دانش آموز درس مورد نظر را بارها و بارها تمرین کند و شکل صحیح کلمه را بارها و بارها بنویسد، و یا آن کلمه را بارها و بارها در یک جمله به کار ببرد، البته که با توجه به استعداد خویش، نوشتن صحیح کلمه را خواهد آموخت و امکان اشتباه مجدد کاهش  خواهد یافت.

اولین کار مربی و درمانگر این است که غلط های دیکته ی دانش آموز را یادداشت کرده، تجزیه و تحلیل نماید. سپس نوع غلط ها را دسته بندی و با توجه به این که فراوانی غلط های دیکته ی دانش آموز به کدام یک از انواع غلط ها مربوط می شود، برای درمان آن یک برنامه طراحی کند.

این برنامه شامل دو بخش خواهد بود: بخش اول در خصوص درمان های مبنایی و یادگیری و انجام تمرین هایی به منظور تحقق آن دسته از توانایی های ذهنی مغز است که به علت درگیر نشدن و تجربه ی کم در سطح پایین قرار دارند و بخش دوم انجام فعالیت هایی خاص برای غلبه بر نوع مشکلاتی است که در نوشتن دیکته مشاهده می شوند.

این کتاب به والدین و درمانگران در فهم اشتباهات کودکان کمک می کند و راه تمرین های درست را به آنها آموزش خواهد داد.

انتهای پیام

فهرست